ניקיון מבנים

ניקיון ללא פשרות בכול ימות השבוע 

ניקוי לובי מעליות חלונות חצרות ועוד...